Omistajayhtiöt

Arena Partners Oy:n omistajia ovat Keskisuomalainen Oyj (41,21% osakkeista), Ilkka-Yhtymä Oyj (41,17 %), KPK Yhtiöt Oyj (8,81 %) sekä PunaMusta Media Oyj (8,81 %).

Yhtiöiden kustantamia maakuntalehtiä ovat Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Savon Sanomat, Ilkka-Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Karjalainen, Länsi-Savo, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Kainuun Sanomat. Lisäksi yhtiöt kustantavat useita paikallis- ja ilmaisjakelulehteä.

Maakuntalehtien yhteenlaskettu viikkotavoittavuus on 1 959 902 (painettu viikko +digi viikko AWD). Lähde: Media Audit Finland 03/2020: https://mediaauditfinland.fi/wp-content/uploads/2020/03/Lukijamaarat2019.pdf

Arena Partners Oy:n hallitus

Arena Partners Oy:n hallituksessa toimivat:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen Ilkka-Yhtymä Oyj, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi Keskisuomalainen Oyj, varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen PunaMusta Media Oyj
Toimitusjohtaja Mikko Luoma KPK Yhtiöt Oyj