14.7.2010 Kilpailuvirasto hyväksyi Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yritysjärjestelyn

Arena Partners tiedotti 29.3.2010, että Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Järjestelyn todettiin vaativan Kilpailuviraston hyväksynnän. Arena Patners tiedotti 3.5.2010, että Kilpailuvirasto on siirtänyt järjestelyn jatkokäsittelyyn. Arena Partners Oy on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on hyväksynyt Arena Partnersin ja Alma Median yritysjärjestelyn 14.7.2010 päivätyllä päätöksellään. Päätökseen ei sisälly ehtoja.

3.5.2010 Arena Partners Oy:n tiedote luokiteltuja ilmoituksia koskevan yrityskaupan jatkokäsittelystä

Arena Partners tiedotti 29.3.2010, että Arena Partners Oy  ja Alma Media Oyj  ryhtyvät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yrityskauppa vaatii Kilpailuviraston hyväksynnän. Arena Partners on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on siirtänyt yrityskaupan jatkokäsittelyyn. Kilpailuvirasto voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta.  

29.4.2010 Arena Partners Oy mukana eReading-hankkeessa

Arena Partners on mukana valtakannalliseen Next Media- hankkeeseen kuuluvassa kustantajien tutkimus- ja kehityshanke ”eReading Services”:ssa. Hanke on saanut Tekesiltä 845 000 euron rahoituksen sähköisten lukulaitteiden tutkimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Projektissa selvitetään muun muassa lukulaitteiden eli ereadereiden nykytilaa ja tulevaisuutta, käyttötapoja ja sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja. Tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön

29.3.2010 Arena Partners Oy mukaan valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan

Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners ostaa 35 % osuuden Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin mobiilipalveluihin keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Yhteistyö vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Markkinapaikat-yhteisyrityksessä toimivat