20.12.2010 Next Media -hankkeelle jatkorahoitus

Next Media-ohjelma on saanut Tekesiltä viiden miljoonan euron lisärahoituksen vuodelle 2011. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa digitaalisen median tutkimusta ja kehitystä Suomessa sekä luoda toimialalle uusia tapoja synnyttää liiketoimintaa. Next Media -ohjelma koostuu kymmenestä hankkeesta. Laajin niistä on Viestinnän Keskusliiton koordinoima eReading-hanke. Projektissa tutkitaan ja kehitetään lukulaitteiden kautta saatavaa mediakokemusta, sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja ja lukulaitealustalle suunniteltuja julkaisustrategioita.

26.8.2010 Arena Partnersin ja Alma Median yhteistyöhön liittyvä yritysjärjestely toteutettu

Arena Partners tiedotti maaliskuussa 2010 Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n ryhtyvän kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Arena Partners ja Alma Media ovat tänään saattaneet päätökseen yhteistyöhön sisältyvän yritysjärjestelyn Kilpailuviraston hyväksyttyä järjestelyn 14.7.2010. Arena Partners on ostanut 35 % osuuden Alma Mediapartners Oy -nimisestä yrityksestä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa. Samalla

12.8.2010 Muutos Arena Partners Oy:n hallituksen kokoonpanoon

Tapio Moision pyydettyä eroa hallituksen jäsenyydestä Keskisuomalainen Oyj:n edustajaksi  Arena Partners Oy:n hallitukseen valittiin Vesa-Pekka Kangaskorpi. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka-Yhtymästä toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.   Lisätietoja: Matti Korkiatupa, hallituksen puheenjohtaja

14.7.2010 Kilpailuvirasto hyväksyi Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yritysjärjestelyn

Arena Partners tiedotti 29.3.2010, että Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Järjestelyn todettiin vaativan Kilpailuviraston hyväksynnän. Arena Patners tiedotti 3.5.2010, että Kilpailuvirasto on siirtänyt järjestelyn jatkokäsittelyyn. Arena Partners Oy on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on hyväksynyt Arena Partnersin ja Alma Median yritysjärjestelyn 14.7.2010 päivätyllä päätöksellään. Päätökseen ei sisälly ehtoja.