Omistajayhtiöt

Arena Partners Oy:n omistajia ovat Keskisuomalainen Oyj (37,85% osakkeista), Ilkka-Yhtymä Oyj (37,82 %) , Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj (8,11 %), Länsi-Savo Oy (8,11 %) sekä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (8,11 %).

Yhtiöiden kustantamia maakuntalehtiä ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Itä-Savo, Länsi-Savo ja Karjalainen. Lisäksi yhtiöt kustantavat useita paikallis- ja ilmaisjakelulehteä.

Maakuntalehtien yhteen laskettu levikki on 292.508 kpl (LT2013), lukijoita lehdillä on yhteensä yli miljoona (KMT2013). Lehtien verkkopalveluilla on yhteensä n. 761 000 eri selainta viikoittain (TNS Metrix 2014/21).

Arena Partners Oy:n hallitus

Arena Partners Oy:n hallituksessa toimivat:

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi Keskisuomalainen Oyj, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen Ilkka-Yhtymä Oyj, varapuheenjohtajapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut Juhana Tikka Länsi-Savo Oy
Toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tapio Moisio