3.5.2010 Arena Partners Oy:n tiedote luokiteltuja ilmoituksia koskevan yrityskaupan jatkokäsittelystä

Arena Partners tiedotti 29.3.2010, että Arena Partners Oy  ja Alma Media Oyj  ryhtyvät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yrityskauppa vaatii Kilpailuviraston hyväksynnän. Arena Partners on saanut tänään tietoonsa, että Kilpailuvirasto on siirtänyt yrityskaupan jatkokäsittelyyn. Kilpailuvirasto voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta.

 

Lisätietoja: Tapio Moisio, hallituksen puheenjohtaja

29.4.2010 Arena Partners Oy mukana eReading-hankkeessa

Arena Partners on mukana valtakannalliseen Next Media- hankkeeseen kuuluvassa kustantajien tutkimus- ja kehityshanke ”eReading Services”:ssa. Hanke on saanut Tekesiltä 845 000 euron rahoituksen sähköisten lukulaitteiden tutkimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Projektissa selvitetään muun muassa lukulaitteiden eli ereadereiden nykytilaa ja tulevaisuutta, käyttötapoja ja sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja.

Tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla. Hanke luo markkinaa ja pohjan uudentyyppisille kuluttajille suunnatuille sisältöpalveluille, joita voi käyttää erilaisilla sähköisillä lukulaitteilla.

 

Lisätietoja: Ilkka Korjus, liiketoimintajohtaja

29.3.2010 Arena Partners Oy mukaan valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan

Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners ostaa 35 % osuuden Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin mobiilipalveluihin keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Yhteistyö vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Markkinapaikat-yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com, Autotalli.com, Vuokraovi.com ja Mikko.fi-palvelut.

 

Lisätietoja: Tapio Moisio, hallituksen puheenjohtaja